İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ile iş kanununa göre bütün işyerlerinde işverenin risk analizi yaptırma yükümlülüğü mevcuttur.
Bu analizde işle ilgili tehlike ve riskler iş sağlığı ve güvenliği ekibi tarafından saptanır. İşverene ,kaçınılması gereken durumlar sıklık ve şiddet olasılığına göre değerlendirilip, belirtilir.
Bu şekilde risklerin farkına varılıp tehlikelerin önlenmesi ve proaktif davranış amaçlanmaktadır.