1 Ocak 2013'den itibaren tehlikeli çok tehlikeli ve 50'den çok çalışanı olan az tehlikeli yerlerin hizmet alması zorunlu hale gelmiştir.
1 Temmuz 2016'dan itibaren 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işletmelerde bu kanuna dahil olacaktır. Fakat bütün işletmeler risk analizi, acil eylem planı ve İSg eğitimi almak zorundadır.
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri