1 Ocak 2013'den itibaren tehlikeli çok tehlikeli ve 50'den çok çalışanı olan az tehlikeli yerlerin hizmet alması zorunlu hale gelmiştir.
1 Temmuz 2016'dan itibaren 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işletmelerde bu kanuna dahil olacaktır. Fakat bütün işletmeler risk analizi, acil eylem planı ve İsg eğitimi almak zorundadır.
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713)
İşyeri hekimlerinin görevleri
Rehberlik
Risk değerlendirmesi
Sağlık gözetimi
Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
İlgili birimlerle işbirliği
İşyeri hekiminin yetkileri
İşyeri hekiminin yükümlülükleri