Yönetmelik gereği 10 kişiden fazla çok tehlikeli işletmelerde ve 50 kişiden fazla bütün işletmelerde Diğer Sağlık Personeli’nden aylık hizmet alınması zorunlu hale getirilmiştir.
Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları (Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713)
Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
Diğer sağlık personeli belgesi
Diğer sağlık personelinin görevleri
Diğer sağlık personelinin yetkileri
Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri